LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI SỰ CHẬM CHẠP Ù LÌ?

LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI SỰ CHẬM CHẠP Ù LÌ?

LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI SỰ CHẬM CHẠP Ù LÌ? 1. Những thứ không quan trọng chỉ quyết định trong 3 giây: Có là Có, Không là Không. 2. Bất cứ khi nào cảm thấy bản thân đang trì trệ, đếm từ 1 đến 3 là đứng lên và làm luôn. 3. Không nhượng bộ cho bản thân, bỏ ngay thói quen...