LÀM GÌ ĐỂ THOÁT KHỎI SỰ CHẬM CHẠP Ù LÌ?

1. Những thứ không quan trọng chỉ quyết định trong 3 giây: Có là Có, Không là Không.

2. Bất cứ khi nào cảm thấy bản thân đang trì trệ, đếm từ 1 đến 3 là đứng lên và làm luôn.

3. Không nhượng bộ cho bản thân, bỏ ngay thói quen “thôi một phút nữa mình sẽ làm”.

4. Viết ra các mục tiêu cần hoàn thành vào ngày mai trước khi đi ngủ.

5. Tập trung vào công việc hiện tại. Đầu óc cứ bay bổng trên mây khiến tốc độ làm việc của bạn cũng sẽ chậm đi đáng kể đấy!

6. Bạn không có nhiều thời gian như bạn nghĩ đâu.

7. Luôn đúng giờ và tuyệt đối đúng giờ.

8. Nhìn những đứa tác phong rề rà. Bạn sẽ biết chính xác bạn đang trông như thế nào.

 

Nguồn: Sưu tầm.