GIỚI THIỆU VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN (phần 1)

 

1. Môi giới Bất động sản là gì?

+ Môi giới là một hình thức trung gian liên kết giữa người mua và người bán.

+ Người Môi giới được coi là một thương nhân trung gian trong các giao dịch, được người bán hoặc người mua ủy thác tiến hành bán hoặc mua hàng hóa hay dịch vụ.

+ Bất động sản là các tài sản bao gồm: Đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; các tài sản khác gắn liền với đất đai; các tài sản khác do pháp luật quy định.

+ Kinh doanh dịch vụ Bất động sản là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh Bất động sản và thị trường Bất động sản, bao gồm các dịch vụ Môi giới Bất động sản, định giá Bất động sản, sàn giao dịch Bất động sản, tư vấn Bất động sản, đấu giá Bất động sản, quảng cáo Bất động sản, quản lý Bất động sản.

+ Môi giới Bất động sản là việc làm trung gian cho các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua Bất động sản (theo Luật Kinh doanh Bất động sản).

+ Nhà Môi giới Bất động sản là một thương nhân trung gian cho các bên mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua Bất động sản.

+ Nghề Môi giới làm những gì:

  • Tìm Bất động sản bán, cho thuê.
  • Tìm khách cần mua, cần thuê Bất động sản.
  • Kết nối, tư vấn, giúp đỡ 2 đối tượng trên tiến tới giao dịch.

 

2. Nghề Môi giới cần gì? (đón đọc tại các phần tiếp theo)

 

 


Công ty Bất động sản Tuấn 123 chuyên đào tạo kĩ năng Môi giới Bất động sản và tạo môi trường để biến kĩ năng đó thành thu nhập cụ thể. Các bạn có thể đến trực tiếp số 5 Đào Duy Anh để trao đổi và tìm hiểu thêm.