CÁCH XÁC ĐỊNH HƯỚNG HỢP NĂM SINH

Hiện nay khi đi xem nhà khách hàng thường có một tiêu chí được nhắc đến là hướng. Khách quan mà nói thì việc chọn hướng nhà đôi khi không quá quan trọng đối với khách hàng. Ví dụ khách hàng có 10 tiêu chí đưa ra để mua nhà thì khi xuống tiền thường căn nhà chỉ cần đáp ứng khoảng 5 đến 6 tiêu chí, và theo kinh nghiệm thực tế của chúng tôi thì hướng cũng thường là một tiêu chí mà khách hàng có thể chấp nhận được vì các thầy phong thủy uy tín đều đưa ra được phương án để gia chủ ở nhà không hợp hướng vẫn tốt, và thực tế vẫn thường có trường hợp này.

Tuy vậy, để là một chuyên gia Môi giới Bất động sản Thổ cư thì chúng ta đều phải biết về tiêu chí hướng nhà để có phương pháp tư vấn khách hàng một cách thích hợp nhất. Sau đây là hướng dẫn để tính xem tuổi này thì hợp hướng nào, các bạn quan tâm thì cùng tìm hiểu.

Hình ảnh bát trạch

Chúng tôi sẽ đưa ra bài viết về cách tư vấn trường hợp khách thích nhà mà không hợp hướng trong thời gian sớm nhất.

+ Trong thuật phong thủy về chọn hướng nhà, tồn tại 2 hướng chính:

  • Đông tứ trạch: Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.
  • Tây tứ trạch: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây.

+ Kết quả tương ứng tính hướng hợp với tuổi theo năm sinh:

  • Kết quả của phép tính cuối cùng = 1, 3, 4, 9 thì gia chủ thuộc hướng Đông tứ trạch
  • Kết quả của phép tính cuối cùng = 2, 5, 6, 7, 8 thì gia chủ thuộc hướng Tây tứ trạch

+ Cách tính hướng hợp với tuổi theo năm sinh

A. Cách tính hướng hợp với tuổi theo năm sinh đối với gia chủ là nam.

– Bước 1: Lấy 2 số cuối của năm sinh cộng lại với nhau.

– Bước 2: Cộng lấy tổng 2 con số này.

– Bước 3: Lấy 10 – đi tổng rồi dò vào kết quả cuối cùng bên trên.

Ví dụ: Năm sinh 1988.

– Bước 1:  Lấy 8 + 8 = 16

– Bước 2: Lấy 1 + 6 = 7

– Bước 3: Lấy 10 – 7 = 3

3 là kết quả cuối cùng, dò vào kết quả trên thì số 3 tương ứng với Đông tứ trạch.

 

B. Cách tính hướng hợp với tuổi theo năm sinh đối với gia chủ là nữ

– Bước 1: Lấy 2 số cuối của năm sinh cộng lại với nhau.

– Bước 2: Cộng lấy tổng 2 số này.

– Bước 3: Cộng thêm 5 vào kết quả. Khi cộng 5 vào kết quả cuối cùng sẽ xảy ra 2 trường hợp:

* Trường hợp 1: Nếu kết quả nằm trong khoảng 1-9 thì để nguyên.

* Trường hợp 2: Kết quả lớn hơn 9 thì cộng 2 số này lại thêm 1 lần nữa sẽ ra kết quả cuối cùng.

Ví dụ với TH1 kết quả nằm trong 1 -9

Nữ sinh năm 1992.

– Bước 1: Lấy 9 + 2 = 11

– Bước 2: Tiếp tục lấy 1 + 1 = 2

– Bước: 3 lấy 5 + 2 = 7

7 là kết quả cuối cùng tra vào bảng kết quả trên sẽ là Tây tứ trạch.

 

Ví dụ với TH2 kết quả lớn hơn 9

Nữ sinh năm 1989

– Bước 1: Lấy 8 + 9 = 17

– Bước 2: Lấy 1 + 7 = 8

– Bước 3: Lấy 8 + 5 = 13 (Kết quả này lớn hơn 9)

– Tiếp tục lấy 1 + 3 =  4 (Đây là kết quả cuối cùng)

Tra vào bảng thì nữ sinh năm 1989 thuộc: Đông tứ trạch.

 

Nguồn: Internet.